LOOK: An pagsungko ni Ina asin Divino Rostro sa MNWD.

Ngonyan na aldaw, dinara sa MNWD an mga imahe kan satuyang padangat na Ina asin Divino Rostro hale sa Our Lady of Immaculate Conception Parish.
Ongoing ang vigil poon 9:00AM hanggang 3:00PM asin holy mass atyan na pagkahapon 3:00PM sa MNWD compound.

Pagsungko-ni-Ina

Pagsungko-ni-Ina01

Pagsungko-ni-Ina02

Pagsungko-ni-Ina03