Tip of the Day

WATER SAVING TIP OF THE DAY

TANDAAN:

Maglaba nang minsanan upang hindi maaksaya sa tubig. Gumamit lamang ng sapat na tubig at sabon. Huwag hayaang umaapaw ang tubig habang nagbabanlaw. Ang bukas na gripo ay makapag-aaksaya ng 6 na litrong tubig sa bawat minuto.

tip2