Water Conservation Tip of the Day

WATER CONSERVATION TIP OF THE DAY!

TANDAAN:

Magtipid ng tubig sa pagligo. Gumamit na lamang ng timba at tabo sa pagligo. Isara ang gripo habang nagsasabon at nagsashampoo at mabilis na magbanlaw.

Ang bukas na shower ay nakapag-aaksaya ng mula 9 hanggang 45 litro ng tubig bawat minuto.

Source: DENR – National Water Resources Board

tip4