Water Conservation Tip of the Day

WATER CONSERVATION TIP OF THE DAY!

TANDAAN:

Gumamit ng baso sa pagsisipilyo. Huwag hahayaang tumutulo ang tubig sa gripo habang nagsisipilyo. Mabilis na banlawan ang sipilyo upang makatipid ng 80% ng karaniwang paggamit ng tubig.

Kung maaari ay gumamit ng baso para hindi maaksaya sa tubig.

Source: DENR – National Water Resources Board

tip6