Water Conservation Tip of the Day

WATER CONSERVATION TIP OF THE DAY!

TANDAAN:

Mag-imbak ng tubig ulan. Ang tubig ulan ay maaring gamitin sa pang-araw-araw na pangangailangan gaya ng panglinis ng bahay, pandilig ng halaman, at iba pa.

Source: DENR – National Water Resources Board

tip9