Water Conservation Tip of the Day

WATER CONSERVATION TIP OF THE DAY!

TANDAAN:

Turuan ang inyong pamilya at iba pang mga kakilala kung
paano sila makapagtitipid ng tubig. Maaaring i-share ang mga gabay na ito sa inyong Facebook accounts o iba pang social media platforms.

Source: DENR – National Water Resources Board

tip10