Water Conservation Tip of the Day

WATER CONSERVATION TIP OF THE DAY!

TANDAAN:

Ipagbigay alam sa kinauukulan ang mga sirang tubo at ilegal
na koneksyon. Siguraduhing mahigpit ang pagkakasara ng gripo kapag hindi ginagamit.

Umaabot sa 200 litro kada limang minuto ang naaksaya kapag naiwang tumutulo ang tubig sa gripo.

Source: DENR – National Water Resources Board

tip5