Pagbabago sa Servicio Publico

Nagiging posible an gabos kun may malinig na tubig. Ini an pundasyon kan maray na salud, pag-angat kan ekonomiya asin magayon na kalidad nin buhay.

An kinaban maaapektaran kun an tubig satong papabayaan. Sa nakaaging taon satong nanotaran an paglangkaw sa presyo kan gabos na barakalon sa bilog na kinaban. Ini padagos na nagtaong kadipisilan sa lambang saro asin mga negosyo asin dai digdi nakaligtas an mga utility companies kabali an water district.

Ta nganing maasigurar an padagos na operasyon, pagmintina kan supply nin tubig asin pag-ataman kan satong mga sources, kinakaipuhan man na kita makasabay sa pagdalagan kan panahon.

Salamat po sa padagos na suporta sa samong mga proyekto. Makakaasa po kamo sa mas maray asin kalidad na serbisyo sa maarabot na taon.