Water Storing

𝐈𝐒𝐀𝐍𝐆 𝐏𝐀𝐀𝐋𝐀𝐋𝐀 𝐌𝐔𝐋𝐀 𝐒𝐀 𝐌𝐍𝐖𝐃 💧

Sa pabago-bagong lagay ng panahon, klima at kalikasan, isa sa direktang naapektuhan ay ang ating mga water sources. Sa loob ng sampong taon malaki na ang ibinaba sa lebel ng ating spring sources.

Upang masiguro na tayo ay may maggagamit sa araw-araw lalo na sa mga panahong hindi inaasahan, hinihikayat namin ang lahat na ugaliin ang pag-imbak ng malinis na tubig.

#WaterIsLife