Water Conservation Tip of the Day

WATER CONSERVATION TIP OF THE DAY

TANDAAN:

Mag-recycle ng tubig. Ang pinagbanlawang tubig ay maaaring gamiting pambuhos sa kubeta at panglinis ng sasakyan.

tip3