Water Conservation Tip of the Day

WATER CONSERVATION TIP OF THE DAY!

TANDAAN:

Iwasan ang paglinis ng sasakyan araw-araw.

Sa paglilinis, gumamit na lamang ng basahan at timba. Tinatayang 18 litro ng tubig ang maaaksaya sa bawat minuto kung gagamit pa ng hose.

Source: DENR – National Water Resources Board

tip7