Water Conservation Tip of the Day

WATER CONSERVATION TIP OF THE DAY!

TANDAAN:

Diligan ang mga halaman bago sumikat ang araw sa umaga o sa dapit hapon. Ang pagdidilig ng halaman sa mga oras na ito ay makakabawas sa water loss dahil maiiwasan ang mabilis na ebaporasyon.

Source: DENR – National Water Resources Board

tip8